Litt om meg

Jeg er født i 1958, og har så langt vært med på mye forskjellig i livet – opplevelser og erfaringer som har formet meg som menneske.

Arbeid som drosjesjåfør, og i barnehage, saksbehandler i departement, leder i kommune, og lærer såvel i småskolen som på videregående. Etter fartstid i politiet, begynte jeg som advokat i 1989. 

Jus er spennende, og jeg har vært heldig å få innblikk i så ulikeartede felt som en drapssak, oppgaven som voldgiftsdommer, og ikke minst den glede og takknemlighet en mor føler den dagen sønnen flytter hjem igjen etter avsluttet barnevernstiltak.

Roy Berntsen

Jeg har bodd lange perioder i utlandet; Berlin, Sør-Frankrike, Stockholm – og behersker engelsk, tysk og fransk. I alle år har jeg skrevet skjønnlitterært, og i 2002 vant jeg førsteprisen i en manuskonkurranse utlyst av NRK. Det er jeg ganske stolt av.

Privat har jeg selv to barn, som etterhvert begynner å bli nokså store, med alt hva det innebærer av både utfordringer og gleder.

KontoretKontoradresse: Alta sentrum Koselig trebygg ved siden av Sparebank 1
Postadresse: Løkkeveien 3, Postboks 1428, 9506 ALTA
Telefon kontor: 78 43 22 11
Mobiltelefon: 91 60 23 30
E-post: roy@advokatroy berntsen

Kontoret