Hva koster det?

FRI RETTSHJELP

Den som har inntekt og formue under bestemte grenser har rett til fri rettshjelp, blant annet i familiesaker. For enslige er inntektsgrensen kr 230.000. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi er grensen 345.000. Formuesgrensen er kr 100.000. 

For utenrettslig råd og bistand fra advokat betaler klienten egenandel med kr 805.

For fri sakførsel (rettssak) betales en egenandel på 25% av utgiftene, men ikke mer enn kr 4.025.

Personer med bruttoinntekt under kr 100.000 betaler ikke egenandel.


Barnevernsaker

Private parter i barnevernsaker som bringes inn for fylkesnemnda betaler ikke egenandel.

Straffesaker

Når tiltalte har krav på forsvarer betaler staten utgiftene.

Når fornærmede har krav på bistandsadvokat betaler staten utgiftene.

Timepris

Ved sivile tvister                     kr 1.120, med tillegg av merverdiavgift kr 280   totalt kr 1.400

Straffesaker som ikke blir

honorert av det offentlige        kr 805, med tillegg av merverdiavgift kr 201,25 totalt kr 1.006,25

Fast pris

Samboeravtale                      kr 2.500 med tillegg av merverdiavgift kr 625    totalt kr 3.125

Ektepakt                               kr 2.500 med tillegg av merverdiavgift kr 625   totalt kr 3.125

Testament                            kr 2.500 med tillegg av merverdiavgift kr 625   totalt kr 3.125

(uten samtidig opprettelse av samboeravtale eller ektepakt)