Familierett

Mor, Far og Barn – de aller fleste ønsker seg et liv som deltaker i en velfungerende familie. En trygg oase, der du kan utvikle ditt potensiale som menneske, i tillit til at du er godtatt og elsket akkurat sånn som du er – uansett. 

Når to mennesker bestemmer seg for å flytte sammen, får det juridiske konsekvenser – avhengig av hvilken samlivsform som velges. Ekteskapet er grundig regulert ved flere lover. Man er omfattet av disse rettsreglene fra det øyeblikk man gifter seg. Ektefellene påtar seg blant annet gjensidig underholdsplikt, og får arverett etter hverandre. Dersom de to ønsker å avtale unntak fra den formuesordning som ellers følger av loven, må dette gjøres ved inngåelse av ektepakt. 

Familierett

Ugifte samboeres rettsstilling, er derimot i hovedsak ikke lovregulert. Samboere bør derfor i større grad tenke gjennom hva som i fremtiden skal skje, dersom partene flytter fra hverandre, eller for det tilfellet at en av dem dør. For at de to skal kunne ta arv etter hverandre, må det opprettes testament. Jeg anbefaler derfor alltid samboere å inngå en avtale, mens de ennå er venner og forlikte. 

Forhold som vedrører barna gir mange ganger opphav til store problemer. Av og til starter vanskene allerede kort etter unnfangelsen; Far nekter å erkjenne farskapet. Etter samlivsbrudd er foreldrene ofte uenige om hvor barna skal bo, omfanget av samvær med den av foreldrene barna ikke bor fast hos, og hvordan samvær rent faktisk skal gjennomføres. Listen stopper dessverre ikke her. 

Jeg har lang erfaring fra arbeid med denne type saker.