Hvert menneske er en unik skapning, som det har tatt millioner av år å frembringe. I hele universet, til alle tider, finnes det ikke en eneste person, som er akkurat sånn som deg. Det er det viktig å tenke over innimellom. Vi er mer verd enn det går an å sette ord på. 

Hver enkelt opplever verden på sin spesielle måte, har ulike behov, og forskjellige forutsetninger for å gjøre rede for hva man trenger. For den som har et juridisk problem, og behøver råd og bistand, er det viktig at advokaten evner å lytte og forstå. Direkte kommunikasjon, tilgjengelighet, og en åpen undrende innstilling; kanskje verden er annerledes enn hva det kan synes som ved første øyekast, er noe av det jeg legger vekt på i mitt arbeid.  

Hver sak stiller meg overfor nye utfordringer, hver klient har en spennende historie, i hvert møte kan jeg lære noe nytt. Særlig gjelder dette innenfor de fagområdene jeg har valgt å jobbe med; 
BARNEVERN  FAMILIERETT  STRAFFERETT. 
Derfor synes jeg det er meningsfylt å være advokat i Alta.